WEDSTRIJDREGLEMENT 2024 VV GEITENBERG vzw
 1. Het inschrijfgeld bedraagt 5,00 euro per deelnemer; (10€ koppel)..  De prijzen worden verdeeld 1 op 2, het stelsel 1 punt per gram is van toepassing.
 2. Er wordt gevist met één handlijn voorzien van één enkele haak.
 3. a) De maximum hengellengte is 10 meter.  De maximum lengte vanaf het einde van de handlijn tot aan de haak is 15 meter.  Vissen met elastiek is toegelaten, (elastiek in max.2 hengeldelen zodanig gespannen dat men andere vissers niet hindert !) het gebruik van het pulla systeem is toegestaan.
  b) Het is niet toegelaten overlood te vissen, de dobber moet het lood kunnen dragen.
  c) Het is niet toegelaten te vissen met bewegend lood zoals schuiflood en klokjes,deze dienen tussen twee loodjes vast te staan. Ook half water/ondiep vissen is niet toegelaten.
 4. Bij koppelwedstrijden mogen de visbakken maximum 1 meter uit elkaar staan, er wordt steeds recht voor gevist.  Tijdens de pauze verlaat de visser die rust neemt steeds zijn visplaats, 10 minuten voor hervatten van het vissen mag hij terug zijn plaats innemen.
 5. Er mag altijd maar één lijn in het water zijn, pijlen en vissen samen mag niet.
 6. De gevangen vissen moeten in een emmer met water onthaakt worden,en dienen met het schepnet in het leefnet gezet te worden zo kort als kan tegen het water aan. uitgezonderd paling en grotere karper.
 7. In een persoonlijk nylon leefnet van minimum 2,5 meter en met lood of iets dergelijk verzwaard wordt de gevangen vis bewaard.
 8. Er mag maximum 17 kg vis in het leefnet, bij overgewicht tot 20 kg blijft het gewicht 17 kg, boven de 20 kg wordt het gewicht 0 kg.  Karper wordt in een apart leefnet bewaard.  Bij gelijk gewicht krijgt de visser met het laagste plaatsnummer voorrang, uitgezonderd bij inter-clubwedstrijden dan zijn ze gelijk.  Indien de weegschaal niets aangeeft (minder dan 50 gram) zal men op de kaart 0 gram plus het aantal stuks invullen.
 9. Elke visser wordt verzocht aanwezig te zijn bij de weging van zijn gevangen vis en haalt zelf het net uit het water.
 10. Er mag geen vis, tijdens of na de wedstrijd, overgeplaatst worden van het ene naar het andere net.
 11. De plaatsnummers worden gegeven 1 uur voor de aanvang van de wedstrijd.
 12. Een vis die gevangen wordt aan een andere lijn telt niet en moet worden teruggezet.
 13. Wanneer een vis aangeslagen wordt tijdens het eindsignaal telt deze mee, maar hij moet binnen de 15 minuten op het droge zijn.
 14. Vis gelost van de haak mag niet meer geschept worden.
 15. Tijdens de wedstrijd, tussen het begin- en het eindsignaal, mogen de deelnemers in geen geval geholpen worden.  Juniors tot de leeftijd van 14 jaar en gehandicapten vormen hierop een uitzondering.  Uitzondering op deze regel, bij het scheppen van een graskarper mag iedereen hulp vragen aan een deelnemende visser links of rechts naast hem;
 16. Bij aanbieding voor controle moet het voeder aangemaakt (nat) zijn en mag PER VISPLAATS (ook koppelwedstrijden) niet meer dan 2 kilo bedragen.  Zijn niet toegelaten onder het voeder : verre de vase, gekleurde maden, pieren en tubifex.
 17. Bijvoederen tijdens de wedstrijd mag met witte maden, casters, maïs, Tarwe en korrel van de club.  Het is niet toegelaten een voederkorfje op het uiteinde van de visstok te plaatsen.
 18. Aan de haak is alles toegelaten uitgezonderd gekleurde maden.
 19. Signalen : 5 min. voor aanvang eerste signaal betekend voeremmers op de visbak plaatsen,(om controle mogelijk te maken) 2de signaal voeren en vissen.
 20. Elke deelnemer zal er zorg voor dragen dat de visplaats netjes en zuiver wordt verlaten (geen resten of zwerfvuil achterlaten).
 21. Iedere deelnemer zijn zijn prijs persoonlijk in ontvangst nemen.  Indien met niet in de mogelijkheid verkeert om aanwezig te zijn bij de uitreiking der prijzen zal men de inrichters voor aanvang van de wedstrijd verwittigen wie eventueel de prijs in ontvangst zal nemen.  De prijzen van de deelnemers die niet worden afgehaald op de prijsuitreiking blijven eigendom van de inrichters.
 22. Eerste sirene : voederemmers met het voeder dat volledig klaar is op de visbak plaatsen, geen ballen knijpen.  De vissers begeven zich tot tegen de bomen.  Tweede sirene : de vissers begeven zich naar de visplaats, voeren en vissen.  Er mag niets meer aan het voeder toegevoegd worden.                           Derde sirene : gedaan met zwaar voeder, enkel nog bijvoederen met maden, casters, maïs of tarwe.
 23. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
 24. Feederwedstrijden : er mag gebruikt worden gemaakt van geknipte pieren in het voer ! Let wel, enkel  bij wedstrijden dewelke ingericht zijn door plaatselijke hengelsportzaken. m.a.w dus niet bij de wedstrijden stok/feeder.
 25. Aan alle deelnemers een prettige wedstrijd toegewenst en goede vangst.
 26. meevissen is akkoord gaan met het regelement.

V.V. Geitenberg vzw